Sbor dobrovolných hasičů Řimice

Historie sboru

Založení a počátky sboru dobrovolných hasičů v Řimicích

Náš sbor byl založen 17.2.1889 popudem tehdejšího obecního zastupitelstva. Činnost sbor zahájil 1.července 1889. Tehdejší starosta obce Jan Jarolím a obecní radní Josef Ambrož a Tomáš Čep byli sboru nakloněni, o čemž svědčí i předání nové čtyřkolové stříkačky, kterou zakoupili jednotlivci z obce za 650 zlatých u firmy R.A.Smékal v Čechách u Prostějova, když rolníci odváděli 20 zlatých, chalupníci 10 zlatých a domkáři po 5 zlatých. Náčelníkem byl Adolf Hajíček, předsedou Filip Zmeškal, jednatelem Jan Navara. Mezi další zakládající členy patřili František Jarolím, Eduard Brosinger a Mnohoslav Vavrda. Do roku 1898 zakročil sbor u 9 požárů. 
Náš sbor náležel do župy číslo 23 Karla Havlíčka Borovského v okrese Litovel. Ta byla ustanovena dne 17.září 1893 v Odrlicích za účasti 154 hasičů ze 13 sborů. V roce 1897 měla župa 24 sbory - Náklo ( 1876), Hunčovice (1877), Cholina (1881), Bílá Lhota (1882), Vilímov (1881), Bouzov (1886), Mlač (1886), Odrlice (1886), Vozdečko (1887), Červenka (1885), Březová (1888), Střeň (1889), Třídvory (1889), Měník (1889), Řimnice (1889), Mezice (1891), Slavětín (1892), Senice (1893), Šumvald (1881), Lazce (1881), Střelice (1886), Pískov (1890), Piňovice (1892), Troubelice (1893). Ještě v tomtéž roce byly přijaty sbory Bílsko a Želechovice. O rok později zřízeny sbory v Měrotíně, Podolí, Chudobíně, Haňovicích, Obranicích a Střemeníčku. Tolik citace z Hasičské kroniky Ú.J.H.M.M. 1898.
V roce 1943 byla Okresní hasičská jednota v Litovli jednou z největších jednot. Měla 102 hasičské sbory s 2900 členy. Co se týká hasičského vybavení měly sbory v tomto roce jednu parní stříkačku, 6 autostříkaček (z nichž jednu vlastnil náš sbor!), 50 motorových, 96 ručních stříkaček a 130 berlovek a jiné vybavení.

Obsazení hlavních funkcí ve sboru

VELITEL

1889 - (asi do r.1897) - Adolf Hajíček
1898 - (min.1900) - Jan Navara
1905 -1934 - Bedřich Novák
1935 - (min.1945) - Antonín Čep
- 1957 - Antonín Vodička 
1958 - - Zdeněk Dostál
1962 - 1973(?) - František Švec
1974 - 1979 - Jaroslav Šimčík
1980 - 1982 - Emil Stratil
1983 - 1999 - Jiří Mutl

STAROSTA

1889 - - Filip Zmeškal
1898 - - František Jarolím
1905 - 1937 - Eduard Brosinger
1940 - (min 1943) - Josef Sedlář
       - 1958 - Jan Petřík
1974 - 1982 - František Řmot
1983 - 1989 - Jaroslav Trnka
1990 - 1994 - Jiří Polách
1995 - 1999 - Jan Vrbíček

JEDNATEL

1889 - 1897 - Jan Navara
1898 - - Eduard Brosinger
1905 - Rudolf Žváček
1906 - 1910 - Vincenc Hajíček
1911 - 1919 - Sigmund Vyjídáček
1920 - 1933 - Adolf Helekal
1934 - 1937 - Jan Melhuba
- Vojtěch Axman
- 1962 - František Řmot
1963 - 1985 - Luboš Čep
1986 - 1994 - Emil Stratil
1995 - 1999 - Jiří Solovský

POKLADNÍK

1905 - Rudolf Žváček
1906 - Jan Reif
1907 - 1910 - Vincenc Hajíček
1911 - 1930 - Karel Helekal
1931 - 1933 - Vincenc Hajíček
1934 - Antonín Nepor
1940 - 1961 - Josef Nikodem
1962 - 1999 - Miloš Nantl


Technika a výzbroj 

Již při založení sboru byla pořízena čtyřkolová ruční stříkačka, která jak již bylo zmíněno stála 650 zlatých. V roce 1904 byla po několika zásazích opravena a přezkoušena firmou R.A.Smékal za 400 korun. Při cvičení v Hrabí se však ukázalo, že schází dobré hadice a savice. V roce 1907 zakoupil sbor velitelskou výzbroj a trubku. Roku 1910 byly opraveny přilby, o dva roky později se doplnilo vybavení hadicemi u firmy Smékal. O třináct let později opravil zdarma naviják na stříkačce kovář Emanuel Nevrlý. V roce 1930 se pořídily další hadice a také nová sekera. V dalším roce koupil sbor berlovku a 300 metrů hadic.
Dle tehdejších pramenů bylo rok od roku stále sucho a tím i větší nebezpečí vzniku požárů, proto byla pořízena nová autostříkačka TATRA, rok výroby 1924, ČSR, nosnost 1000 kg, 4 válcová vodou chlazená s pumpou Sigmund typ FF5a/IV - celobronzová, se dvěma výtlačnými hrdly a jedním hrdlem sacím s výkonem při 4 atm 1200 litrů za minutu. Majitel elekt-rárny na Nových Mlýnech pan Miroslav Plhák obstaral zakoupení tohoto automobilu a prove-dl i namontování pumpy na automobil. Na autostříkačku přispěli i někteří občané a Čtenářský spolek. O rok později v roce 1933 automobil přestříkal p.Hoplíček v Zábřeze. V roce 1935 byla koupena nová přilba velitele a další rok nové pneumatiky. Autostříkačku bylo nutné ob-čas i opravit, případně doplnit vybavením - akumulátor ( r.1938 za 710 K), prasklý blok (1940 - 2830 K), nápisy na auto (1941 - 290 K), větší oprava v roce 1945 u firmy Hoplíček v Zábřeze za 2200 Korun a o rok později za 8200 Korun. V roce 1948 sbor dokoupil hadice za 5100 Korun. Velké investice byly provedeny i v následujících letech 1949 - 1951 a to nákupem plášťů na autostříkačku, duší a disků za 12000 K a kompresoru za 5000 Korun. V pozdějších letech už je informací méně, zmínku lze najít ještě v roce 1957, kdy bylo zaplaceno pojištění za auto. Další zprávy pocházejí od obyvatel Řimic a tehdejších hasičů. Ti se zmiňují o odprodeji auta na počátku šedesátých let tehdejšímu tajemníkovi MNV v Řimicích, který ji chtěl snad renovovat, neboť byla ve špatném technickém stavu. 
Ruční stříkačka se dala asi v roce 1953 do šrotu.
Jedním z důvodů zhoršeného stavu autostříkačky byl i obdržený agregát PS 8.
Náš sbor ( tehdy Základní organizace Svazu požární ochrany) poté žádný automobil nevlastnil a to až do roku 1985, kdy byl nám byl přidělen automobil ARO M 461 ( GAZ) z Červené Lhoty a to v souvislosti s dopravou žáků a mužů na soutěže a cvičení.
V roce 1987 jsme od Okresního výboru Svazu požární ochrany v Olomouci obdrželi nový agregát PS 12. Roku 1997 k nám byly převedeny 2 automobily ARO stejného typu od sboru v Pateříně a od sboru v Bílé Lhotě. 

Hasičská zbrojnice, požární vodní nádrž

Hasičská zbrojnice 
Nachází se naproti číslu popisnému 5 ( bývalý hostinec v patře s pódiem, kde se hrávalo divadlo ), vedle kapličky sv.Jana Nepomuckého. Původně to byla obecní kůlnička, ve které se skladovaly žebříky, háky k požáru a jiné nářadí. Později byla přestavěna na hasičskou zbrojnici. Ve výklenku u zbrojnice byly sochy Krista a tří apoštolů, které znázorňovaly výjev z Getsemanské zahrady (zatímco se Kristus modlí, apoštolové opodál spí.). Výklenek byl při jedné z oprav zazděn a sochy odvezeny ( pravděpodobně do Bílé Lhoty ). Na výklenku byl vytesán nápis:


Kříž Kristů vždy
w uctivosti měg
Kristu Bohu Pánu
wděčně se klaněg
1840.


Přestavba zbrojnice byla prováděna několikrát. Nejprve v roce 1925, kdy se podezdila zeď, renovovala omítka, vrata a vybetonovala podlaha. O sedm let později byla značným nákladem opravena, aby vyhovovala jako místo pro umístění autostříkačky. Po opravě zbrojnice se před ní postavila mostní váha nákladem 11 000 Korun. Další úprava zbrojnice se uskutečnila v roce 1949 a to v hodnotě asi 800 Korun, poté v roce 1952 a v roce 1967. Za dalších sedm let, tedy v roce 1974 byl postaven nový sloup na sušení hadic a vybetonován, aby pevně stál.
Několik renovací proběhlo v letech 1980 a 1981. V roce 1984 se nově pokryla střecha a to červeným plechem. V roce 1996 byl na zbrojnici umístěn nový nápis " Hasičská zbrojnice 1889".

Požární vodní nádrž
Aby bylo zamezeno nedostatku vody v případě požáru, byla v roce 1933 vybudována u potoka naproti domu p.Viléma Doležele vodní nádrž na asi 500hl vody.Dle tehdejších záznamů motorová stříkačka vydržela stříkat hodinu a půl s touto vodou. Její vystavění stálo tehdejších 10500 Korun. V případě nedostatku vody se měla otevřít nádrž v Teplinách z roku 1930.


Prevence a represe

Hasičské sbory byly zakládány hlavně kvůli rychlému a odbornému uhašení případných požárů. Rozhodující tedy bylo vybavení sboru technikou a vycvičenost hasičů. Hasiči našeho sboru patřili již od počátku mezi velmi dobře vybavené sbory, což se projevovalo i častou účastí na požárech v okolních městech a obcích. Do roku 1898 zasahovali u 9 požárů. Dle záznamů zasahovali u požárů:
Pateřín - 19.9.1906
Loštice - 1910
Bílá Lhota - 1913
Trpín - 22.9.1921
Pateřín - 1.12.1925
Palonín - 9.9.1925
Loštice - 12.5. a 9.8.1928
Hradečná - 1933
Nové Mlýny - 1935 při požáru v hospodářské budově v zadní části, kdy byl tak velký mráz, že zamrzala i voda v hadicích
Řimice - 13.9.1933 dům Ludvíka Frenzla č.46 a pana Zatloukala č.22.
Bílá Lhota - 1939
Řimice - 1947 humno a střecha obytné budovy p.Sedláček Josef
Řimice - 4.3.1948 v domě č.80
Řimice - 1949 - humno p.Beny
Hasiči však nezasahovali jen u požárů. V roce 1932 vyčistili nádrž u paní Sloukové v Pateříně, čerpali vodu ze sklepů po povodni v Bílé Lhotě v roce 1940. Vzhledem k prodeji autostříkačky a nemožnosti rychlé dopravy k ohni, lze předpokládat, že počet zásahů v dalším období byl malý, ne-li žádný. Bohužel dokumenty z let padesátých až do poloviny let sedmdesátých se zatím nenalezly.Z dalších zásahů u ohně lze jmenovat požár dřevěné kůlny u školy v Řimicích v roce 1977. Z let nedávno minulých evidujeme zásahy u požáru v Červené Lhotě v roce 1986 u požáru rodinného domku, 17.6.1990 v Měníku u požáru rodinného domu, téměř přesně za rok 18.6.1991 došlo ve stejné obci k zapálení stodoly. Naši hasiči přijeli vel-mi rychle a díky spolehlivému stroji, který zabezpečoval dodávku vody z nádrže až do kopce k cisterně profesionálních hasičů z Litovle, se podařilo oheň ve večerních hodinách lokalizovat. Ačkoliv stroj běžel několik hodin, nebyla patrná vážná závada. Za připomenutí stojí i včasný a odborný zásah našich hasičů v domě číslo 92 v roce 1995 pod vedením velitele pana Mutla, kteří zabránili požáru a tím i velkým škodám. 
V roce 1997 došlo v České republice a hlavně na Moravě k největším povodním v tomto století. I když naši hasiči nebyli povoláni, neváhali a odjeli do sousední obce Mitrovice a pomáhali tamním lidem zachraňovat nejenom je, ale i zvířata. Že šlo o život svědčí i situace, kdy těsně po vynesení lidí a zvířat se zřítila část domu. Zasahovali i na Nových Mlýnech, kdy vytahovali uváznuté lidi v chatce samozřejmě v již notně zvednuté hladině řeky Moravy. O několik dní později 12. a 13.července pracovalo osm našich členů v areálu ZZN v Litovli při čerpání vody v zásobníku obilí a čerpání vody ze sklepů. Nepředpokládaný zásah čtyř členů sboru se odehrál 28.10.1999 asi ve 23,45 na Nových Mlýnech, kdy hořela chatka. Na místě byli již hasiči z Litovle a tak naši pomáhali při kontrole požářiště. Požár byl lokalizován asi v 0,30 hodin. Velitel sboru byl o několik týdnů později přítomen u požáru v elektrárně na Nových Mlýnech, který sice neměl dlouhé trvání, ale škody byly vysoké.
K výcviku a co největšímu přiblížení se praktickým situacím slouží námětová cvičení obvykle dvakrát do roka. Ty připravovaly jednotlivé sbory ve svých obcích často spojené i s občerstvením či zahradním výletem jako se tomu stávalo hlavně před druhou světovou válkou na Nových Mlýnech, pokud cvičení připravoval náš sbor. 
Aby k požárům nedocházelo byla a je důležitá preventivní činnost. Zde jsou hlavní sou-částí preventivní prohlídky domů a objektů obvykle konané na jaře či na podzim.
Již na počátku 20.století drželi naši hasiči tzv.žňové hlídky, aby odhalili v zárodku případný oheň na poli a včas jej uhasili. Hlídky byly drženy v nočních hodinách od 22.hodiny do čtvrté hodiny ráno. Například v roce 1906 činila odměna za hlídku 60 haléřů.
K mimozásahovým, zejména reprezentačním akcím patřila účast na slavnostech nebo významných událostech a některé tedy jmenovitě:
1905 - Hradečná - svěcení stříkačky
1906 - Řimice - účast na mši na sv.Floriána
1911 - Bouzov a Mladeč - hodové slavnosti
1921 - Měník - oslavy sboru 
1925 - Mladeč - 23.8. odhalení pomníku 
1932 - 18.7.- přehlídka autostříkaček
1937 - stráž silnice při průjezdu prezidenta T.G.Masaryka

Společenské akce, plesy, zábavy, zájezdy, brigády

K tradiční činnosti hasičů patřilo pořádání různých kulturních akcí pro obyvatele vesnice za účelem získat finanční prostředky na svoji činnost.
V zimním období pořádal náš sbor každoročně téměř celé století zábavu či ples v měsíci lednu, ostatkový ples obvykle na konci února nebo začátkem března. Tato akce se konaly buď u Františka Jarolíma nebo u Anny Dostálové. Od roku 1994 připravujeme pro nejmenší dětský maškarní karneval v únoru, na nějž navazuje ve večerních hodinách maškarní ples pro dospělé. Zejména maškarní ples pro děti je přijímán s velkou oblibou a vždy bývá hojná účast.
Od roku 1996 přichystáme vždy na přelomu června a července velmi oblíbený Pochod pohádkovým lesem.
Ani v letním čase naši hasiči nezaháleli. Často se konal karneval nebo zábava, i když ne tak často jako tomu bývá v zimních měsících. Zejména po roce 1918 se téměř každoročně konal zahradní výlet u pana Vybírala s večerní zábavou na Nových Mlýnech. V roce 1920 byl celý výtěžek ze zábavy věnován na postavení pomníku padlých v I.světové válce, vedle soch na horní návsi. Tento obnos činil asi 400 Korun.
7. července 1929 se konala oslava 40iletého trvání Sboru dobrovolných hasičů v Řimicích. Při té příležitosti byli tři nejstarší členové odměněni čestným diplomem, neboť od založení sboru jsou jeho členy a to: Eduard Brosinger, Štěpán Pluskal a Vincenc Hajíček. 
Mezi další nehasičské činnosti patřila hlídka při divadle, které se v Řimicích hrávalo, například v roce 1935 to byl "Děda Štráchal".
Naši předchůdci se ve velké míře podíleli na změnách v naší vesnici a to účastí na budo-vání staveb. V roce 1975 byl otevřen "Park družby", o rok později se stavěla dřevěná bouda na hřišti pro prodávání, v roce 1978 se postavil hudební pavilon. V roce 1980 se podíleli na postavení šaten spojené s WC, dále se stavbou kanalizace. V posledních deseti letech jsme se snažili zlepšit vzhled vesnice - např.natřením střechy kapličky, vyřezávání vzrostlého křoví pod zastávkou, dále velký objem práce na hřišti, v Sokolovně, v klubovně, kterou jsme obdrželi po SSM, apod. Pořádali jsme několikrát i sběr železného šrotu. V jiných obcích to bylo vyčištění nádrže v Měníku, pořezání a úklid starých stromů u kostela v Bílé Lhotě.
Za svoji dobrovolnou činnost jsme si jako odměnu několikrát připravili zájezd - například v roce 1976 na mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, v roce 1978 do Čejkovic, v roce 1999 exkurze do pivovaru Litovel.
V roce 1981 proběhly v naší obci oslavy 700 let první zmínky o Řimicích a to ve dnech 3.-5. července. Při té příležitosti se sjelo do vesnice mnoho bývalých obyvatel a rodáků. Hasiči provedli námětové cvičení na hřišti 4.července. 


Účast družstev na soutěžích

Družstvo mužů

Již od počátku hasičstva probíhala různá měření vycvičennosti jednotlivých sborů, k čemuž sloužila nejen okrsková či okresní cvičení a přehlídky, ale i soutěže. Okrskových soutěží se náš sbor pravidelně účastnil, někdy s větším úspěchem jindy s menším. Okresní soutěže se začali pravidelně účastnit až v devadesátých letech. Končili na 6.- 11.místě většinou z více než 20 družstev, často i více až 45. Nejlepšího umístění dosáhli v roce 1999, kdy ve Velkém Újezdě obsadili po disciplínách štafeta 4x100 metrů, běhy jednotlivců na 100 metrů překážek a požární útok 4.místo.
Mimo těchto soutěží se účastnili pohárových soutěží v blízkém i vzdálenějším okolí opět se střídavými úspěchy. První místa získali na soutěžích v Křemačově (1988), Hvozdečku(1988), několikrát na domácí pohárové soutěži v Řimicích. Obsadili i několik druhých a třetích míst - Moravičany (1986 - 2.), Třeština (1988,1989 - 2.), Loštice (1994 - 3.). V roce 1993 předvedli své umění na Velké ceně České republiky v Bludově, kde i přes poloviční výkon stroje obsadili 28.místo ze 44 družstev.
Nutno poznamenat, že jsme měli v posledních letech neustálé problémy se strojem PS 12, takže jsme nezúčastnili tolika soutěží. 

Družstvo dorostenců

Dorostenci od roku 1986 jezdili pravidelně na okresní kolo celostátní soutěže dorostenců, kde končili v letech 1986 - 1989 na 2.místě, ale v roce 1989 se jim podařilo zvítězit. Na krajskou soutěž však nejeli. V dalších letech se jim nedařilo jak by si přáli, ale vše si vynahradili v roce 1992 a 1993, kdy opět zvítězili a zúčastnili se oblastní soutěže severní Moravy; v roce 1992 v Horní Lidči (okres Vsetín), v roce 1993 ve Vrbně pod Pradědem (okres Bruntál). Na první oblastní soutěži obsadili 8.místo a o rok později 7.místo vždy z deseti týmů celé severní Moravy. V roce 1995 také vyhráli okresní kolo, ale na krajskou soutěž neodjeli, neboť nebyla zajištěna doprava. V roce 1996 ještě obsadili 3.místo a v dalších letech již družstvo dorostenců v našem sboru necvičilo.
V roce 1992 se zúčastnili soutěže dorosteneckých kolektivů okresu Šumperk v Novém Malíně, kde porazili v požárním útoku i vítěze oblastního kola Bludov. Často na pohárové soutěže mužů jezdila právě družstva dorostenců doplněná někdy o muže.

Mladší žáci ( Mladí hasiči)

Družstva v této kategorii dosahovala vždy velmi dobrých výsledků. Ale kromě hlavní náplně, kterou byla příprava na soutěže, se mladí hasiči zabývali i jinými aktivitami, např. brigády na zlepšení vzhledu obce, úklid zbrojnice nebo účast na soutěžích uskutečňovaných základní školou, kulturních akcích a oslavách při jiných významných výročích v našem státě. Protože náš sbor měl na počátku šedesátých let, ale hlavně od poloviny let osmdesátých družstva žáků, daří se doplňovat členskou základnu. Hlavní zásluhu na tom měl velitel Švec František v letech šedesátých a nynější velitel Mutl Jiří starší od roku 1984, kdy s malou přestávkou cvičí mladé hasiče dodnes.
Ale zpět k soutěžím. Z dokumentů a materiálů lze zjistit, že 17.6.1962 zvítězilo družstvo žáků 12-15 let na okrskové soutěži v Sobáčově a postoupilo tak na okresní soutěž 23.6.1962 ve Velké Bystřici. Dalších soutěží se žáci zúčastnili v letech 1963 a 1964.
Bohužel další zprávy o činnosti mladších žáků jsou až z roku 1984, kdy začal pod vede-ním velitele Jiřího Mutla pracovat oddíl hasičů. A od tohoto roku se datují asi největší úspěchy na soutěžích v historii sboru. Nejdůležitější soutěží bývala a stále je celostátní hra Plamen. V té jsme dosáhli velmi pěkných výsledků. Pravidelně až do roku 1990 probíhalo obvodní kolo této hry a poté okresní kolo. V okresním kole naši mladí zvítězili v letech 1986, 1989 - 1992 a reprezentovali tedy okres Olomouc na krajské soutěži Severomoravského kra-je. Ani zde si nevedli nejhůř, v roce 1986 obsadili v Prostřední Bečvě (okr.Vsetín) 7.místo, v roce 1989 v Kopřivnici (okr.Nový Jičín) 4.místo, 1990 opět v Kopřivnici 6.místo, roku 1991 ve Frýdku-Místku 6.místo a konečně v roce 1992 v Horní Lidči (okr.Vsetín) 10.místo. 
Samozřejmě se účastnili i pohárových soutěží většinou s umístěním do 3.místa, Pavlov (1987) 3.místo, Velká Bystřice (1988- 3.místo-mj.1.místo obsadila Karolinka,která byla na 2.místě na mistrovství republiky 1988), Řimice (1989,1990,1992-2.místo,1993-1.místo), Sudkov (1989,1998,1999-2.místo,1990,1993-1.místo,1991,1992-3.místo), Loučany (1991- 1.místo), Bouzov (1993 -1.místo), Šumperk (1994,1999 - 2.místo), Nový Malín (1994-2.místo). Jinak v sezóně 1993/1994 se zúčastnili Ligy mladých hasičů okresu Šumperk a skončili na výborném 2.místě za vítězným Rovenskem. Této ligy se opět zúčastnili v sezóně 1998/1999 v kategorii mladší a obsadili 5.místo. Od roku 1998 zase máme po malé přestávce mezi roky 1995-1997 družstvo mladých hasičů, takže snad navážou na minulé úspěchy v této kategorii.


Použitá literatura k historii obce, hasičstva a SDH Řimice:
Dějiny obce Řimice I,II
Ochrana hasičská
Hasičský věstník
Hasičská kronika Tituse Kršky z roku 1898
Pamětní kniha obce Řimice 1918 - 1960
Protokolní kniha ze schůzí sboru 1905 - 1937
Pokladní kniha sboru 1932 -1983
Zápisní kniha ze schůzí SPO 1974 - 1990
Vlastivěda moravská Litovelský okres

Pokračujte dále

Rychlý kontakt

E-mail: